Monovision-linser är ett av de sätt som kan användas för att korrigera de fokuseringsproblem som förknippas med presbyopi. Men vad är det för något och hur fungerar de? Vi ger dig en introduktion till monovision-linser och går igenom hur de reducerar vissa synproblem.

Vad är presbyopi?

Presbyopi (ålderssynthet), som kommer från grekiskan och betyder "det äldre ögat", är ett symtom på åldrande ögon. När vi blir äldre blir linsen i våra ögon hårdare och mindre flexibla, och kan inte längre ändra form lika bra så att vi kan fokusera föremål på både nära håll och på avstånd.

Många upptäcker effekterna av presbyopi i tidiga 40-årsåldern då de kommer på sig själva med att hålla tidningar och liknande på armlängds avstånd för att kunna fokusera ordentligt.

Vad är monovision-linser?

Monovision-linser är ett av flera vanliga sätt för människor att korrigera för presbyopi när de blir äldre. För att hantera svårigheten att byta fokus mellan nära håll och långt avstånd ordineras en kontaktlins för nära håll och den andra för avstånd.

Andra alternativ vid presbyopi

Förutom monovision-linser kan optiker korrigera presbyopi med hjälp av

  • Bifokala glasögon eller linser: Detta är den vanligaste lösningen, där ett lässegment läggs in i den primära linsen.
  • Progressiva glasögon: I vissa glasögon används korrigerande linser (så kallade progressiva extralinser, linser med progressiv styrka eller multifokala linser) med en gradient med ökande styrka.
  • Multifokala kontaktlinser: Detta är kontaktlinser som, i likhet med bifokala eller progressiva glasögon, har flera fokuspunkter. Vissa är utformade som bifokala kontaktlinser, där ögat förflyttas och fokuserar genom en lässtyrka. Andra är utformade så att ögat konstant kan riktas igenom linsens mittpunkt.
  • En ordination för läsglasögon som ska användas som komplement till standardlinser för normalt seende (på avstånd).

Välja monovision-linser

För monovision-linser krävs en anpassningsperiod, vilket är viktigt att ta hänsyn till om du börjar med eller byter typ av kontaktlinser. Hjärnan lär sig naturligt att anpassa sig till den här lösningen, där varje enskilt öga används för en speciell uppgift. (Normalt används det dominanta ögat för normal- eller avståndsseende.)

En annan sak att tänka på är hur ett monovision-system påverkar ditt naturliga binokulära seende (där dina ögon arbetar parallellt för att klara av olika synuppgifter). Studier har visat att många användare av monovision-linser behåller sitt binokulära seende och har jämförbar visuell prestanda.

Liksom med alla kontaktlinser bör du prata med din optiker om vilken lösning som passar bäst för dina individuella synproblem. Om du och din optiker väljer monovision-linser kan han eller hon hjälpa dig se till så att kontaktlinserna passar dina individuella ögon, din syn och omgivande faktorer.

Informationen i den här artikeln ska inte ses som medicinska råd och är inte heller avsedd att ersätta rekommendationer från medicinska fackmän. Kontakta din optiker om du har specifika frågor.

Kategorier:Kontaktlinstyper
Fler artiklar