Kontaktlinsundersökningar ger, liksom alla vanliga synundersökningar, din optiker möjlighet att göra en noggrann kontroll av din ögonhälsa och synskärpa. Genom att göra detta regelbundet – ungefär en gång om året – får din optiker möjlighet att upptäcka eventuella synförändringar innan de blir allvarliga.

Men om du är kontaktlinsanvändare är det viktigt att se till att dina linser är korrekt anpassade för såväl din syn som dina ögon. Förutom en omfattande ögonundersökning innefattar en kontaktlinsundersökning även tillpassning av kontaktlinser. Det här är vad du kan förvänta dig.

Rutinmässiga omfattande ögonundersökningar

Oavsett om du har perfekt syn, glasögon eller kontaktlinser behöver du regelbundna ögonundersökningar för att hålla ögonen och synen i bästa möjliga skick. Detta innefattar normalt:

  • Syntester för att fastställa refraktionsfel och ordination
  • Funktionstester som fastställer hur väl dina ögon samarbetar
  • Undersökning med spaltlampa som ger din optiker en förstorad bild av strukturerna i dina ögon för att kunna fastställa din ögonhälsa
  • Ögontrycksmätning för kontroll av glaukom
  • Pupillutvidgning som ger optikern en bättre bild av dina ögonbottnar

Tillpassning av kontaktlinser

Kontaktlinser är medicintekniska produkter. Det innebär att du behöver ett linsrecept för att köpa dem, och din optiker är skyldig att se till att din synundersökning för att få receptet innefattar en korrekt tillpassning av dina linser.

Tillpassning av kontaktlinser inbegriper både konsultation och mätning.

Optikern kommer att ställa frågor om din livsstil och dina önskemål. En del kontaktlinser kan till exempel vara bättre lämpade för de som sportar eller idrottar och har en aktiv livsstil medan andra är bättre lämpade för den som reser mycket och ibland kan behöva sova med kontaktlinserna i. Optikern kommer också att fråga om du föredrar färgade kontaktlinser eller engångslinser.

Optikern kommer dessutom att behöva ta ett antal mått. Det vanligaste är hornhinnans kurvatur, ögats fria främre del. I vissa fall mäts även storleken på din pupill och iris. Om du har en tendens till torra ögon kommer optikern även att göra en bedömning av tårfilmen för att se till att de kontaktlinser du ordineras håller dina ögon tillräckligt fuktiga.

Kom ihåg att din optiker finns där för att se till att dina ögon får vad de behöver för att hålla sig friska och fungera så bra som möjligt. Se till att få professionell rådgivning om du upptäcker eller gör förändringar som rör dina ögon och din syn.

 

Informationen i den här artikeln ska inte ses som medicinska råd och är inte heller avsedd att ersätta rekommendationer från medicinska fackmän. Kontakta din optiker om du har specifika frågor.

Fler artiklar