Kontaktlinser är medicintekniska produkter som godkänns och regleras av amerikanska FDA, så att ta hand om dem är viktigt. Här är några saker att komma ihåg vad gäller skötseln av linser för att de ska fungera optimalt för dig.

Följ föreskriven användning

Försök inte förlänga användningstiden av av dina linser. Det är inte värt risken. Kontaktlinser är tillverkade i olika material för att fylla olika ändamål och är FDA-godkända för varje specifik situation.

Kontaktlinser: Hantera varsamt!

Mjuka engångslinser kan gå sönder. Var försiktig. Om en lins går sönder, kasta den. Rör inte heller linserna med naglarna. Naglar är inte bara vassa, de härbärgerar också en mängd olika slags bakterier.

Dela aldrig kontaktlinser med andra

Att dela kontaktlinser med andra innebär inte bara att bakterier sprids från person till person. Kontaktlinser är också tillpassade och ordinerade för att passa just din syn och dina ögon.

Använd ny linsvätska varje gång

Rengör aldrig kontaktlinserna i kranvatten – kranvatten kan innehålla patogener och bakterier som sprider infektioner.

Slicka aldrig på dina linser – munnen är full av en mängd olika bakterier. Flera av dem är visserligen bra för ditt matsmältningssystem, men de är inte bra för dina ögon.

Gnugga och skölj

Gnugga kontaktlinserna i ny linsvätska i 5–20 sekunder med hjälp av fingertopparna. Skölj noga, återigen med ny linsvätska. Forskare har funnit att systemet med att "gnugga och skölja" fortfarande är det bästa sättet att hålla dina kontaktlinser fria från mikroorganismer, även med gnuggfria skötselsystem.

Håll kontaktlinsbehållaren ren

Skölj behållare noga efter varje användningstillfälle och förvara dem upp och ned på en torr, ren plats. AOA (American Optometric Association) rekommenderar att byta ut kontaktlinsbehållare minst var tredje månad.

Sov inte med kontaktlinser som inte är avsedda för det.

Månadslinser är utformade med en särskild teknik som släpper igenom mer syre genom linsen till hornhinnan. När du är vaken och har ögonen öppna förs syre normalt via tårvätskan igenom kontaktlinserna och vidare till hornhinnan.

När du sover kan vanliga kontaktlinser förhindra att tillräckligt med syre når dina ögon. Detta kan leda till infektioner, sår och en onormal tillväxt av blodkärl i dina hornhinnor.

Läs igenom och följ anvisningarna

Följ din optikers instruktioner, informationen på bipacksedeln som medföljer kontaktlinserna samt anvisningarna för linsvätskan och linsbehållaren. Dessa är alla delar i ett noga uttänkt system avsett att hjälpa dig att sköta dina kontaktlinser och linsprodukter på ett sätt som skyddar dina ögon och din hälsa.

 

Informationen i den här artikeln ska inte ses som medicinska råd och är inte heller avsedd att ersätta rekommendationer från medicinska fackmän. Kontakta din optiker om du har specifika frågor.

Fler artiklar