Barn måste vara tillräckligt mogna för att kunna hantera kontaktlinser på ett sätt som främjar deras ögonhälsa och syn. Vid vilken ålder de klarar detta varierar från barn till barn. Förutom att tala med din optiker kommer här ytterligare några punkter som kan hjälpa dig att bestämma om ditt barn är redo för kontaktlinser.

Viktiga frågor om kontaktlinser för barn

Klarar ditt barn av att ta ansvar? Gör barnet läxorna utan att bli ombedd? Klarar barnet av att hålla sitt rum rent och beboeligt? Kan du tryggt lita på att familjens husdjur får mat utan att du påminner om det? Ditt barn måste klara att ansvara för noggrann och regelbunden skötsel av kontaktlinserna för att skydda både dem och ögonen.

Varför vill ditt barn ha kontaktlinser?

Handlar det om ett funktionellt problem där barnet har svårt att se? Eller är det en utseendefråga? I det senare fallet kanske du bör prata med barnet om hur det mår och om grupptryck i skolan. Få barnet att utveckla sina tankar om varför det vill ha kontaktlinser.

Vad tycker din optiker?

Fråga din optiker om kontaktlinser för barnet med utgångspunkt från dennes kunskaper om barnets aktuella och tidigare ögonhälsa. Hon kan hjälpa till att belysa viktiga för- och nackdelar, och visa barnet hur man sätter i kontaktlinser.

Vampyrlinser, färgade kontaktlinser och andra skämtlinser

Om ditt barn vill ha röda eller blå kontaktlinser för att se cool ut, eller Halloween-linser till en maskeraddräkt, finns det ett antal saker du bör känna till:

  • Om du köper kontaktlinser online är det många linser på nätet som inte är FDA-godkända.
  • Att skaffa kontaktlinser utan ordination och vägledning från din optiker kan leda till allvarliga infektioner och synproblem.
  • Dekorativa kontaktlinser och andra linser som inte är ordentligt tillpassade kan påverka den normala synen och repa hornhinnorna.

Besök din optiker och undvik billiga kontaktlinser

Ditt barns syn är oersättlig. Det kan vara fräckt att se ut som sin tecknade favoritfigur eller det där filmmonstret. Men du bör väga för- och nackdelarna tillsammans med ditt barn. Slutligen är det allra viktigaste när det gäller kontaktlinser för barn att rådgöra med din optiker.

 

Informationen i den här artikeln ska inte ses som medicinska råd och är inte heller avsedd att ersätta rekommendationer från medicinska fackmän. Kontakta din optiker om du har specifika frågor.

Fler artiklar