Ta det lugnt och försiktigt när du tar dig igenom följande steg. Precis som när du sätter i linserna bör du alltid börja på samma sida, höger eller vänster. På så sätt undviker du att förväxla höger och vänster lins.

Och börja alltid med att tvätta händerna.

Steg 1:
Ställ dig framför en väl upplyst spegel.

Steg 2:
Titta uppåt.

Steg 3:
För upp det övre ögonlocket med hjälp av pekfingret på din icke-dominanta hand.

Steg 4:
För ned det nedre ögonlocket med långfingret på din dominanta hand.

Steg 5:
Tryck försiktigt ihop linsen med långfingret och tummen så att du kan föra den nedåt, bort från ögat. Tryck inte så hårt att den viker sig eller kläms.

Steg 6:
Lägg linsen i din andra handflata och kupa handen något. Applicera ny allt-i-ett-vätska på linsytan. Läs Så sköter du dina kontaktlinser för mer information om hur du rengör och desinficerar dem.

Steg 7:
Om du använder kontaktlinser som ska användas i flera dagar innan de byts ut bör du förvara dem i en linsbehållare med tydlig märkning (L för vänster och R för höger) så att du inte förväxlar linserna. Följ anvisningarna som medföljde linsvätskan.

Du kommer snart att vara ett riktigt proffs på kontaktlinser. Men om du skulle behöva lite hjälp i början kan följande tips underlätta för dig när du tar ur kontaktlinserna:

  • Om linsen är svår att ta ur kan du prova att droppa några återfuktande droppar i ögat. Torra ögon kan göra det svårare att ta ur linsen.
  • Det kan bli lättare att ta ur linsen om du för ut linsen på ögonvitan och/eller mot det nedre ögonlocket. Linsen och den färgade delen av ögat har samma form, vilket hjälper till att hålla linsen på plats. Om du för ut linsen mot ögonvitan kan det bli enklare att skilja den från ögat och därmed lättare att ta ur den.
  • Nya linser kan ibland ta lite tid att vänja sig vid. Stressa inte. Ta god tid på dig de första gångerna du tar ur nya linser.
  • Om linskanterna fastnar i varandra droppar du på lite ny linsvätska och gnuggar linsen försiktigt i handflatan tills kanterna lossar.