På vår webbplats använder vi enbart de cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och för att möjliggöra vissa av webbplatsens funktioner, till exempel säkerhetsfunktioner, lastbalansering, webbplatsnavigering, att webbplatsen visas responsivt, varukorgens funktioner samt inloggningsprocedurer och kontaktformulär (”endast strikt nödvändiga cookies”). En cookie är en liten text- och sifferbaserad fil som, med ditt godkännande, lagras i din webbläsare eller på din hårddisk.

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och lagar baserade på EU:s direktiv om integritet (ePrivacy) måste det finns en rättslig grund för att placera cookies på användarnas enheter och för all relaterad behandling av personuppgifter. Vi använder endast strikt nödvändiga cookies för att skydda våra legitima intressen. Vi har i synnerhet ett legitimt intresse av att säkerställa säkerheten i våra system och att tillhandahålla en tekniskt fungerande webbplats som är användarvänlig.

Observera att innehållet på webbplatsen kan länka till tredjepartskällor som också kan använda cookies över vilka vi saknar kontroll. Denna policy omfattar därför inte webbplatser som kontrolleras av tredjepart.

Du kan blockera cookies genom att aktivera den inställning i din webbläsare som gör det möjligt för dig att helt eller delvis blockera cookies. Om du blockerar alla cookies i webbläsarens inställningar kan det dock medföra begränsad åtkomst till hela eller delar av webbplatsen.

Du hittar mer information om hur vi samlar in och behandlar information om våra kunder (inklusive optiker), potentiella kunder, konsumenter och webbplatsbesökare i vår Sekretesspolicy.