Denna webbplats använder cookies för att särskilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att förbättra din upplevelse av webbplatsen och gör det också möjligt för oss att förbättra webbplatsen.

En cookie är en liten text- och sifferbaserad fil som, med ditt godkännande, lagras i din webbläsare eller på din hårddisk. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk.

EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation kräver att alla webbplatser som lagrar cookies på användares datorer inhämtar användarens samtycke. CooperVisions policy baseras på underförstått samtycke. Detta innebär att användare som inte uttryckligen nekar till att ta emot cookies anses ge sitt samtycke.

Vi använder följande cookies:

Typ av cookie Förklaring
Preferens Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg användarinställningar som t ex vilket språk du föredrar eller i vilken region du befinner dig. Genom att komma ihåg ditt språk kan webbplatsen visas på detta språk vid ditt nästa besök.

Användare som blockerar preferenscookies kommer att få en försämrad upplevelse av webbplatsen, men den kommer i princip fortfarande att fungera.

Säkerhet Dessa cookies bekräftar användarinloggning och skyddar användare från datastöld (t ex via formulär på webbsidor).

Användare som blockerar säkerhetscookies kommer ev. inte att kunna logga in på webbplatsen.

Process Dessa cookies gör det lättare att navigera på webbplatsen.

Om processcookies blockeras kommer webbplatsen ev. inte att fungera som förväntat.

Analys CooperVision använder Google Analytics, vars cookies anonymt samlar in uppgifter om dina aktiviteter på webbplatsen. Analysuppgifterna ger oss kunskap om hur våra webbplatser används och hjälper oss att ständigt förbättra användarupplevelsen.

Om Google Analytics cookies blockeras kommer webbplatsen att fortsätta fungera utan begränsning.

Observera att innehållet på denna webbplats kan vara länkat till tredjepartskällor som också använder cookies, över vilka vi saknar kontroll. Denna policy omfattar därför inte webbplatser som kontrolleras av tredjepart.

Du kan blockera cookies genom att aktivera den inställning i din webbläsare som gör det möjligt för dig att helt eller delvis blockera cookies. Om du blockerar alla cookies i webbläsarens inställningar kan det dock medföra begränsad åtkomst till hela eller delar av webbplatsen.