CooperVision har noga följt utvecklingen av utbrottet av det nya coronaviruset (COVID-19). Vårt fokus ligger på säkerheten hos våra anställda, våra kunder (såväl kontaktlinsbärare som optiker), partners och övriga i samhället. 

Det finns för närvarande inget som tyder på att det skulle finnas en ökad risk för smitta eller att man skulle kunna få coronaviruset genom att använda kontaktlinser. Kom ihåg vara mycket noggrann med hygienen och att tvätta händerna ofta och noga, samt att noggrant följa de intruktioner som finns för hantering och användning av kontaktlinser. Se till att  byta dina linser enligt rekommendation från din optiker, följ de hygienråd som gäller för linsbehållare för månadslinser och undvik att använda linser om du inte är frisk (framföralt om du är förkyld eller har influensaliknande symptom).


Undvik att röra vid dina ögon, framförallt i högriskmiljöer, och kom ihåg att ställa följande frågor till dig själv varje gång du använder linser: 

• Känns mina ögon bra när jag använder linserna? Det ska inte kännas obehagligt att ha linserna i.
• Ser mina ögon bra ut? Ögonen ska inte vara röda.
• Ser jag bra? Synen ska inte vara ovanligt dimmig på något av ögonen.

Om du misstänker att något kan vara fel ska du ta ut kontaktlinserna och kontakta din optiker.  

 

 

Mer information om COVID-19 och kontaktlinser finns här nedan.

Contact Lens Tips for You
https://coopervision.com/about-contacts/contact-lens-tips

CORE Advises Contact Lens Wearers on Safe Use Amidst COVID-19 Concerns, Reinforces Proper Hand Hygiene
https://www.prnewswire.com/news-releases/core-advises-contact-lens-wearers-on-safe-use-amidst-covid-19-concerns-reinforces-proper-hand-hygiene-301021849.html

Top Contact Lens Experts Dispel Misinformation Regarding Coronavirus / COVID-19 Protections for Contact Lens Wearers
https://core.uwaterloo.ca/news/top-contact-lens-experts-dispel-misinformation-regarding-coronavirus-covid-19-protections-for-contact-lens-wearers

BCLA Guidance : Contact Lens Wear and Coronavirus (COVID-19)
https://bcla.org.uk/Public/Consumer/COVID-19--Coronavirus--Contact-Lens-Care-Guidance/Public/Consumer/Contact-Lens-Wear-and-Coronavirus-guidance.aspx

WHO : Q&A on Coronaviruses (COVID-19)
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Centers for Disease Control and Prevention : COVID-19 Situation Summary
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html