Dold skelning betecknar ett ibland vandrande eller hela tiden skelande öga. Detta sistnämnda är vanligen ett tecken på amblyopi, där det förekommer en betydande synförlust på ett öga, och ibland även strabism (konstant skelning).

Låt oss beskriva hur amblyopi och dold skelning kan påverka din syn och hur det vanligen korrigeras och behandlas.

Dold skelning/ amblyopi: Vad är skillnaden?

Det finns två tillstånd som leder till vad vi uppfattar som ett skelande öga:

Amblyopi är ett utvecklingsproblem som rör kopplingen mellan ögat och hjärnan: hjärnan har i princip lärt sig att ignorera informationen från ett öga. Amblyopi är inte ett problem i själva ögat, även om det både kan orsaka och orsakas av sådana problem.

Strabism, eller skelning, är en felinriktning av ögonen där de sex muskler som omger ögonen och hjälper dem att fokusera inte samarbetar som de ska. Detta kan vara både en orsak till och en effekt av amblyopi.

Hur påverkar skelning min syn?

De vanligaste symtomen på skelning är att ögat vandrar eller skelar. Men ett skelande öga kan orsaka allvarliga synproblem:

  • Snabb förlust av synskärpan i det skelande ögat om det lämnas obehandlat då det används i allt mindre utsträckning
  • Förlust av det binokulära seendet, vilket leder till förlorat djupseende.
  • Ökad risk för synförlust på det icke-skelande ögat eftersom synproblem som typiskt förekommer i båda ögon kommer att påverka det starkare ögat först.

Vad orsakar skelning?

Amblyopi inträffar på grund av en svag eller outvecklad koppling mellan ögat och hjärnan.

Den vanligaste orsaken till detta är strabism. När musklerna i ögat inte kan rikta in ögonen ordentligt, särskilt under utvecklingsfasen, mottar hjärnan olika bilder från varje öga. Hjärnan löser denna förvirring genom att systematiskt ignorera en av bilderna. Detta medför att ögat inte används och att motsvarande område i hjärnan blir underutvecklat.

En annan vanlig orsak är refraktionsfel (när-/översynthet eller astigmatism) som är större på ett öga. Detta medför också felaktig matchning av informationen, som leder till att ena ögat tar över och får hjärnan att ignorera informationen från det andra.

Allt som skapar denna typ av obalans i synen kan också orsaka amblyopi. Detta inkluderar katarakt hos barn, grumliga linser, skillnader i form eller storlek, samt andra anatomiska eller strukturella avvikelser.

Behandling av amblyopi

Ju tidigare ett skelande öga undersöks och behandlas, desto bättre är prognosen. Behandling av skelande ögon på vuxna är också effektivt, särskilt om patienten är starkt motiverad och engagerad. Studier visar en markant förbättring av synskärpan på det svagare ögat hos äldre patienter, dock ofta med ett tillfrisknande i minskad takt, grad och omfattning.

Det finns två huvudsteg i behandling av amblyopi, den första delen av korrigering av det skelande ögat:

Steg 1: Korrigering av synproblem

Först och främst krävs en korrigering av synproblem som katarakt eller refraktionsfel. Detta handlar ofta om enkla saker som ordination av glasögon för när- eller långsynthet. I enklare fall räcker det ibland med att korrigera synen i det svagare eller skelande ögat för att komma tillrätta med skelningen.

Steg 2: Träna upp kopplingen mellan ögat och hjärnan

I de flesta fall blockerar man det starkare ögat för att träna hjärnan så att den börjar känna igen bilden från det amblyopiska eller skelande ögat. Detta kan ske med en lapp för ögat eller med ögondroppar som tillfälligt ger suddig syn.

Ögonmuskelkirugi

Ibland räcker inte korrigeringen av amblyopi för att korrigera de problem med strabism som får ögonen att skela. I dessa fall kan ögonmuskelkirurgi där man stärker eller försvagar vissa muskler hjälpa. En kirurg avlägsnar (eller förkortar) då en muskel för att stärka den eller flyttar en muskel (fäster den längre bort) för att försvaga den.

Ögonövningar

I en liten andel fall kan mildare skelning orsakad av otillräcklig konvergens (där ögonen har svårt att fokusera på föremål på nära håll) korrigeras med hjälp av övningar för ögonmusklerna. Dessa ögonövningar innefattar att träna på att fokusera på en penna som hålls upp framför ögonen, samt på bildskärmsterapi.

Kom ihåg att ju snabbare du behandlar ett skelande öga, desto större är chansen att lyckas. Kontakta din optiker snarast om du har problem med ögonen eller synen.

Informationen i den här artikeln ska inte ses som medicinska råd och är inte heller avsedd att ersätta rekommendationer från medicinska fackmän. Kontakta din optiker om du har specifika frågor.

Fler artiklar