En introduktion till myopibehandling

En introduktion till myopibehandling

Med den stadigt ökande förekomsten av myopi är det viktigare än någonsin att arbeta med myopibehandling.

Med enkla justeringar kan den nödvändiga utrustningen anpassas för ett barn.

Utöver detta bör man fundera kring den information som behövs för att få ett barn att känna sig tryggt under hela processen och behandlingen.

Synundersökningen*

 • Lågriskbarn

  Låg risk

  > +0,75 D vid 6 års ålder eller yngre1


  • Övervaka efter behov
  • Uppmana föräldrar till att begränsa närarbete utanför skoltid
  • Uppmuntra till två timmars utomhusvistelse per dag2
 • Högriskbarn

  Hög risk

  ≤ +0,75 D vid 6 års ålder eller yngre1


  • Övervaka oftare
  • Håll utkik efter stora synfelsförändringar på kort tid, t.ex. från +1,25 till +0,50 inom 6 månader
  • Uppmana öräldrar till att begränsa närarbete utanför skoltid
  • Uppmuntra till två timmars utomhusvistelse per dag2
 • Myopi bekräftad

  Bekräftad myopi

  • Ge användbar information
  • Ordinera glasögon med full korrektion
  • Diskutera alla alternativ för myopibehandling
  • Ordinera glasögon med full korrektion
  • Uppmana föräldrar till att begränsa närarbete utanför skoltid
  • Uppmuntra till två timmars utomhusvistelse per dag2

*Evidensbaserad rekommenderad strategi

 1. CLEERE Study Group Early Childhood Refractive Error and Parental History of Myopia as Predictors of Myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010 Jan; 51(1): 115–121.

 2. Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor Activity Reduces the Prevalence of Myopia in Children. Ophthalmology 2008; 115:1279-1285.