Myopibehandling hos ungdomar

En global epidemi

Förekomsten av myopi bland unga människor ökar i en rasande takt världen över, och för med sig en mängd hälsorisker och därmed relaterade kostnader.

I USA har antalet människor med myopi fördubblats på 30 år.1 Här i Europa har en brittisk studie påvisade myopi hos närmare 50 % av alla universitetsstudenter.2 I Taiwan visar forskningen på en nästan 65-procentig ökning av förekomsten under de senaste 50 åren,3 och globalt väntas förekomsten av myopi öka från 2 miljarder år 2010 till hela 5 miljarder år 2050.4

Kostnaden för myopi

Ökningen av myopi kan medföra kostnader för såväl individen och samhället. Jämfört med emmetroper har personer med myopi på så lite som 1 dioptri (D) en ökad risk för att drabbas av glaukom, bakre subkapsulär katarakt, näthinneavlossning och makuladegeneration. Personer vars myopi utvecklats så långt som till 5–6D löper 40 gånger högre risk att drabbas av en skada i makula.5

Alternativ för förebyggande och korrigering

Optiker har unika möjligheter att bidra i arbetet med att förebygga och bromsa myopiepidemin.

  • Förändrat beteende

Risken för ett barn att drabbas av myopi minskar med cirka 30 % om det tillbringar mer än 14 timmar ute i dagsljus per vecka.6 Föräldrar bör rådas att uppmuntra sina barn att engagera sig mer i utomhusaktiviteter i förebyggande syfte.

  • Behandling med läkemedel

Atropin (ej tillgängligt i alla länder) har vid en dosering på 0,01 % visat sig kunna dämpa utvecklingen av myopi avsevärt. Läkemedlet har dock en mängd biverkningar vilket gör det till en impopulär klinisk lösning.7

  • Glasögonglas

Vad gäller kontroll antyder forskningen att glasögon med bifokala eller progressiva glas kan minska utvecklingen av begynnande myoper med 38–47 %.Det är dock viktigt att barnen använder glasögonen hela dagarna, vilket de inte alltid tenderar till att göra. 9

  • Kontaktlinskontroll

För närvarande utforskas en rad lovande metoder för att kontrollera myopi med hjälp av kontaktlinser. En av dessa är metoder är användning av Orto-K-linser, som enligt en metaanalys av forskningen kan sakta ned ögats axiella tillväxt hos personer som utvecklar myopi med i genomsnitt 45 %.10

Mjuka multifokala linser har visat sig sakta ned utvecklingen av myopi betydligt.11 Ett annat alternativ, som ännu inte finns att tillgå överallt, är en mjuk endagslins med bifokal, koncentrisk utformning som uppvisade en 50-procentig minskning av ögats axiella tillväxt under två 10-månadersperioder.12

För barn kan användning av kontaktlinser visserligen innebära vissa utmaningar, och det är därför viktigt att noga bedöma varje enskild individs förmåga att upprätthålla god hygien och strikta rutiner.

Men de ständiga förbättringarna av dessa och andra linsbaserade metoder för myopikontroll gör att det ser positivt ut inför framtiden. De kommer troligen att få en avgörande inverkan på optikers vardagsrutiner när världen tar krafttag för att bromsa den snabba ökningen av myopi.

 

1 Vitale S, Sperduto RD, Ferris FL 3rd. Increased prevalence of myopia in the United States between 1971-1972 and 1999-2004. Arch Ophthalmol. 2009;127(12):1632-1639.                             

2 Logan NS, Davies LN, Mallen EA, Gilmartin B. Ametropia and ocular biometry in a U.K. university student population. Optom Vis Sci. 2005;82(4):261-266.

3 Guo YH, Lin HY, Lin LL, Cheng CY. Self-reported myopia in Taiwan: 2005 Taiwan National Health Interview Survey. Eye (Lond). 2012;26(5):684-689.

4 Flitcroft, DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res. 2012;31(6):622-660.

5 Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016;123(5):1036-1042.

6 Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor activity reduces the prevalence of myopia in children. Ophthalmology. 2008;115(8):1279-1285.

7 Chia A, Lu QS, Tan D. Five-year clinical trial on atropine for the treatment of myopia 2: myopia control with atropine 0.01% eyedrops. Ophthalmology. 2016;123(2):391-399.

8 Yang Z, Lan W, Ge J, et al. The effectiveness of progressive addition lenses on the progression of myopia in Chinese children. Ophthal Physiol Opt. 2009;29:41-48.

9 Horwood J, Waylen A, Herrick D, et al. Common visual defects and peer victimization in children. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2005;46:1177-1181.

10 Walline JJ, Greiner KL, McVey ME, Jones-Jordan LA. Multifocal contact lens myopia control. Optom Vis Sci. 2013;90(11):1207-1214.

11 Sun Y, Xu F, Zhang T, et al. Orthokeratology to control myopia progression: a meta-analysis. PLoS One. 2015;10(4):e0124535.

12 Anstice NS, Phillips JR. Effect of dual-focus soft contact lens wear on axial myopia progression in children. Ophthalmology. 2011;118(6):1152-1161.