Digital livsstil och kontaktlinsförskrivare

Användning av digitala enheter ökar lavinartat. På de fyra åren från 2011 till 2015 har...

...antalet smartphone-ägare nästan fördubblats1

...antalet personer som äger en surfplatta mer än femfaldigats

Den växande användningen av digitala enheter har, föga förvånande, lett till att:

  • över 90 % av alla vuxna tillbringar minst två timmar om dagen framför digitala enheter2
  • Över 50 % av alla 18–29-åringar använder digitala enheter minst nio timmar om dagen2
  • 64 % av alla vuxna säger sig utföra större delen av sitt läsande på digitala enheter3
  • 70 % använder två eller flera digitala enheter i taget4

Ändå pratar 90 % av alla kunder inte med sin optiker om användning av digitala enheter!5

Det måste förändras. Speciellt nu när du kan ordinera Biofinity Energys™ för dina linsanvändare med sfäriska synfel.

Biofinity Energys™ är den enda linsen i världen med Digital Zone Optics™ – som hjälper användarens ögon vid aktiviteter både med eller utan skärm.

Läs mer om Biofinity Energys™, linserna som är särskilt utvecklade för dina kunders digitala liv.

 

1 Anderson M. Technology device ownership: 2015. Pew Research Center. Tillgänglig via: http://www.pewinternet.org/2015/10/29/technology-device-ownership-2015. Läst 6 juli 2016.

2 YouGov. European eye fatigue study. April 2016.

3 American Optometric Association (AOA). 2015 American Eye-Q® survey results.

Tillgänglig via: http://www.aoa.org/documents/newsroom/2015_AmericanEye-Q_surveyresults.pdf. Läst 11 juli 2016.

4 The Vision Council. Eyes overexposed: the digital device dilemma; 2016 digital eye strain report. Tillgänglig via: https://www.thevisioncouncil.org/sites/default/files/2416_VC_2016EyeStrain_Report_WEB.pdf. Läst 11 juli 2016.

5 The Vision Council. “Eyes Overexposed: The Digital Device Dilemma: 2016 Digital Eye Strain Report.” Tillgänglig via: http://www.thevisioncouncil.org/sites/default/files/2416_VC_2016EyeStrain_Report_WEB.pdf. Läst 10 mars 2016.