Supply Agreement for Branded Products – General Terms

Dessa Allmänna Villkor är inkorporerade i, och utgör del av, Avtalet mellan dig (Kunden) och CooperVision Nordic AB (Leverantören). Ytterligare uppgifter återfinns i Avtalshandlingarna som tillhandahållits dig för undertecknande. 
 
Vi rekommenderar att du sparar eller skriver ut en kopia av dessa Allmänna Villkor för framtida referenser.