Synsimulator

Synsimulator

Myopi ökar hos barn runt om i världen, både vad gäller prevalens och svårighetsgrad.1

 
 

Med hjälp av de tre scenarierna i myopisimulatorn blir det enklare att förklara vad myopi är och vilken påverkan det har på barns okorrigerade syn. Bilderna hjälper till att illustrera den potentiella effekt som hantering av myopin får på barnets slutliga syn.

Klassrum i skola
Laborationssal i skola
Idrottshall i skola

 

Detta användbara kommunikationsverktyg kan användas för att visa föräldrar hur deras barns okorrigerade syn kan förändras när deras myopi utvecklas över tid.

  1. Holden BA, et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050, Ophthalmology, May 2016 Volume 123, Issue 5, Pages 1036–1042