Information om COVID-19 och kontaktlinsbärande

CooperVision har noga följt utvecklingen av utbrottet av det nya coronaviruset (COVID-19). Vårt fokus ligger på säkerheten hos våra anställda, våra kunder (såväl kontaktlinsbärare som optiker), partners och övriga i samhället. 

Det finns för närvarande inga belägg för att det skulle finnas en ökad risk för vare sig smitta eller att ådra sig coronaviruset genom att använda kontaktlinser. Kom ihåg att uppmana dina kunder att följa strikta hygienåtgärder så som att tvätta händerna ofta och noga, samt att noggrant följa de instruktioner som finns för hantering och användning av kontaktlinser. Detta innefattar att byta ut linser enligt rekommendation, följa hygienråden som gäller för linsbehållare och att undvika att använda linser om man inte är frisk (framförallt om man är förkyld eller har influensaliknande symptom).

Påminn även dina kunder om att de bör undvika att röra vid sina ögon, framförallt i högriskmiljöer.

Kunder kan även läsa mer om kontaktlinsbärade/-skötsel här https://coopervision.com/about-contacts/contact-lens-tips 

I egenskap av partner vill vi också att du har tillgång till den sakliga information du behöver för att  kunna fortsätta driva din verksamhet i en situation som ställer stora krav på oss alla.

Ytterligare information om COVID-19 och kontaktlinsbärande finns här nedan.

 

Top Contact Lens Experts Dispel Misinformation Regarding Coronavirus / COVID-19 Protections for Contact Lens Wearers
https://core.uwaterloo.ca/news/top-contact-lens-experts-dispel-misinformation-regarding-coronavirus-covid-19-protections-for-contact-lens-wearers

BCLA Guidance : Contact Lens Wear and Coronavirus (COVID-19)
https://bcla.org.uk/Public/Consumer/COVID-19--Coronavirus--Contact-Lens-Care-Guidance/Public/Consumer/Contact-Lens-Wear-and-Coronavirus-guidance.aspx

CORE Advises Contact Lens Wearers on Safe Use Amidst COVID-19 Concerns, Reinforces Proper Hand Hygiene
https://www.prnewswire.com/news-releases/core-advises-contact-lens-wearers-on-safe-use-amidst-covid-19-concerns-reinforces-proper-hand-hygiene-301021849.html

WHO : Q&A on Coronaviruses (COVID-19)
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 

Centers for Disease Control and Prevention : COVID-19 Situation Summary
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html