En ny anmierad film om hur man sätter i och tar ut sina kontaktlinser. Visa gärna för dina kunder vid t.ex. nytillpassningar!