Viktig information – Hy-Care® allt-i-ett-vätska (flaskor med volym 60 ml, 100 ml, 250 ml, 360 ml och 380 ml).

CooperVision återkallar frivilligt linsvätskan Hy-Care® från marknaden, med omedelbar verkan. Vår kvalitetskontroll har visat att produkten under vissa förhållanden eventuellt inte helt når upp till erforderlig desinficeringsnivå mot höga halter av en viss jästorganism. Inga klagomål har inkommit, och det har inte förekommit några tillbud med avseende på desinficering, men återkallelse görs trots detta som en ren försiktighetsåtgärd.

För mer information och vägledning, se säkerhetsmeddelandet här.