Vi har en lång bakgrund i optikbranschen

CooperVision bildades 1980 men vår historia börjar mycket tidigare än så.

Vårt moderbolag, CooperCompanies, är en internationell tillverkare av medicintekniska produkter och är noterat på NYSE Euronext (NYSE: COO). Cooper har mer än 11 000 anställda och säljer produkter i över 100 länder. Huvudkontoret ligger i San Ramon i Kalifornien.

Coopers ursprung går tillbaka till 1958. 1967 bytte Cooper Tinsley Laboratories namn till "Cooper Laboratories, Inc.". I takt med att företaget expanderade på den internationella marknaden startades verksamhet på en mängd platser i världen.

Resultatet? En mängd innovationer inom såväl kirurgi och kontaktlinser.

1978 skedde en omorganisation där företaget delades in i fem oberoende affärsenheter med fokus på specialiserade marknadssegment. CooperVision införlivades 1980 och har sedan dessa strävat efter att bidra med ytterligare delar i företagets spännande historia.

Expansion och förvärv

CooperVision växte snabbt.

Under 80- och 90-talet förvärvade vi flera företag inom okulära linser, och utökade därigenom produktsortimentet och tillverkningskapaciteten. Men vi slutade inte där. Vår forskning och utveckling växte också. Den här kombinationen av FoU och tillverkningskapacitet skulle senare visa sig vara extremt fördelaktig för företaget, våra partners och för användarna.

2005 blev CooperVision världens tredje största tillverkare av mjuka kontaktlinser.

Under räkenskapsåret 2011 firade CooperVision en milstolpe när företaget uppnådde en global omsättning på över 1 miljard US-dollar. Tänker vi sluta där? Absolut inte. Vi fortsätter framåt och pressar oss själva att finna ännu fler innovativa sätt att förbättra synen och komforten hos kontaktlinsanvändare.

Vi har en lång historia, men håll ögonen öppna. Det kommer mer. Det här är bara början.