Dennis Murphy

Chief Commercial Officer

Dennis är Executive Vice President, Global Sales and Marketing. Innan han tackade ja till denna befattning i november 2011, hade han varit verkställande direktör för Nord- och Sydamerikaverksamheten sedan september 2008. Innan Dennis kom till CooperVision var han President och CEO vid dock3, som hanterar personaltjänster och hälsosystem. Han har även varit President och CEO vid Carttronics LLC, styrelseordförande för Medibuy, President vid McKesson Health System och Zone Vice President West (Division Hospital Supply) på Baxter Healthcare Corporation. Dennis har över 25 års erfarenhet i olika ledningsbefattningar på stora företag och har närmare 30 års erfarenhet inom sjukvården.