Våra produkter säljs i över 100 länder

Vi är verkligen ett internationellt företag. Vi förbättrar människors syn – från Kina till Europa, och från Afrika till Nord- och Sydamerika.

Detta är en del i företagets värdegrund. Vi vill hjälpa människor överallt – och åtgärda det globala behovet av synkorrigering på lokal nivå. Genom att tala med optiker över hela världen arbetar vi ihärdigt för att tillhandahålla den långvariga komfort och ögonvård som behövs.

Nedan kan du se hur långt vi når ut i världen. Där kan du också hitta alla våra lokala och regionala verksamheter världen över.

Vår globala närvaro

Se alla länder i världen där vi är verksamma.

Regionala verksamhetsorter

Se exakt på vilka platser vi finns i din region.