Juan Carlos Aragón

Senior Vice President, Global Professional & Clinical Affairs

Dr. Juan Carlos Aragón är Senior Vice President, Global Professional & Clinical Affairs med ansvar för att ta fram, implementera och leda företagets verksamhetsrelaterade, akademiska och kliniska affärsstrategi globalt. Innan han tackade ja till denna befattning ledde Juan Carlos vår verksamhet i Latinamerika och affärsutvecklingen för Nord- och Sydamerikaregionen, och tidigare var han CooperVisions President för Asien – Stillahavsregionen samt EMEA. Innan han kom till CooperVision innehade Juan Carlos ledande internationella befattningar vid Bausch + Lomb och Novartis CIBA Vision.

Juan Carlos för med sig mer än 28 års branscherfarenhet till CooperVision. Han kom till CooperVision år 2000. Han har varit en stark förespråkare för synvårds- och kontaktlinsutbildning. Han är för närvarande ordförande för Global Board of Directors samt för den globala utvecklingsstyrelsen inom organisationen Optometry Giving Sight, där CooperVision är global platinasponsor.

Juan Carlos är född i Costa Rica, och tog sin optikerexamen vid Superior School of Medicine på National Polytechnic Institute i Mexico City 1984.