You are here

Daniel G. McBride

President, CooperVision Inc.

Dan är President, CooperVision Inc. Han är även Executive Vice President och Chief Operating Officer vid CooperCompanies, en befattning som han innehaft sedan 2013. Han har tjänstgjort som chefsjurist november 2007–februari 2014, som Chief Risk Officer juli 2011–oktober 2013, och som Vice President juli 2006–oktober 2013. Dan var även bolagsjurist från februari 2005 till november 2007. Innan han kom till oss arbetade han som advokat hos Latham & Watkins LLP från oktober 1998 till februari 2005. Där var han inriktad på fusioner och förvärv, samt på corporate finance.