Hy-Care® allt-i-ett-vätska finns just nu inte att beställa

Vi har frivilligt återkallat Hy-Care® allt-i-ett-vätska (flaskor med volym 60 ml, 100 ml, 250 ml, 360 ml och 380 ml).

Vår kvalitetskontroll har visat att produkten under vissa förhållanden eventuellt inte helt når upp till erforderlig desinficeringsnivå mot höga halter av en viss jästorganism. Inga klagomål har inkommit, och det har inte förekommit några tillbud med avseende på desinficering, men återkallelse görs trots detta som en ren försiktighetsåtgärd.

Information till användare av Hy-Care® allt-i-ett-vätska

Vänligen gå till www.CVrecall.expertinquiry.com för information om hur du går vidare och hur du får ut din ersättning.

Det är viktigt att du fortsätter att rengöra och desinficera dina kontaktlinser. Sluta använda och avyttra Hy-Care® allt-i-ett-vätska så snart du har hittat en lämplig allt-i-ett-vätska som du kan använda istället. Kom även ihåg att spara flaskan så att du kan få din ersättning via webbplatsen för återkallelse.